Informace k zápisu do školy

Také máte doma budoucího prvňáčka, který půjde letos k zápisu do školy?  Máme pro vás pár tipů, co je dobré o zápisech vědět.


Zápisy do škol probíhají v dubnu. Je nutné si datum pohlídat na vaší vybrané základní škole. Budoucí prvňáček se dostaví k zápisu se svým zákonným zástupcem, a to do školy v jeho spádové oblasti. (Poznámka redakce – k zápisu se může dostavit pouze zákonný zástupce dítěte). Můžete si ale zvolit i jinou školu a dostavit se k zápisu i tam. Pokud vaše dítě na škole mimo spádovou oblast vezmou, je dobré tuto skutečnost na spádové škole sdělit.

Při zápisu do školy budou paní učitelky děti lehce „zkoušet“, aby si ověřily, zda-li je vaše dítě pro vstup do školy zcela připraveno.  Neberte to ale tak, že když vaše dítě něco z daných věcí při zápisu nezvládne, že ho do školy nevezmou. Pouze vám paní učitelka doporučí, na čem máte do září ještě zapracovat, nebo doporučí odklad školní docházky. Pokud dítě odklad nedostane, je škola povinna ho přijmout k základnímu vzdělávání.

Co by mělo zvládat před vstupem na základní školu:

 1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze (oblékání, obouvání, hygiena, stolování).
 2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování.
 3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti.
 4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.
 5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy (symboly, značky, slabiky).
 6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech.
 7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit.
 8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině.
 9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost.
 10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě.

Čtení a psaní počká, správný úchop tužky a výslovnost NE

Proto se s dětmi nezaměřujte na to, aby před vstupem do školy znaly všechna písmena, uměly číst, psát a počítat. Důležitý je správný úchop tužky, správné sezení u psacího stolu a také správná výslovnost hlásek. Poté mu psaní, čtení a počítání půjde snáze.

Dítě by mělo být schopné říct: jak se jmenuje, kolik je mu let, kde bydlí, zda má nějaké sourozence. Mělo by se orientovat v prostoru (nahoru, dolů, vpravo, vlevo), znát tvary, barvy a umět namalovat postavu.

Co budete k zápisu potřebovat

 • platný občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (k ověření totožnosti a trvalého bydliště)
 • rodný list dítěte
 • cestovní pas a povolení k pobytu (v případě cizinců mimo EU)
 • vyplněná žádost k přijetí k základnímu vzdělávání (není problém ji vyplnit až na místě)

Přesnější informace opět naleznete na webových stránkách vámi vybrané základní školy.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru