Jak správně třídit odpad?

Třídění odpadu je nejen dobrým zvykem, ale i povinností. Jak správně třídit odpad? Bohužel se často objevují pochybnosti, který kontejner vybrat. Jak třídit odpad v souladu s předpisy a jak to slouží naší planetě?


Klobouk dolů před těmi, kteří omezují svou každodenní produkci odpadu. Ať už tomu říkáme trend méně odpadu, ekologické uvědomění nebo vnitřní potřeba, každý z nás by měl omezit odpad na minimum. Přiznejme si však – méně neznamená žádný. Je spíše nemožné, abychom v každodenním životě neprodukovali žádný odpad. Měli bychom si však dát pozor na to, abychom zvolili správný odpadkový koš.

Jak správně třídit odpad?

Důležité je třídit odpad na sklo (zelený kontejner), papír (modrý), kovy + plasty (žlutý), směsný (černý) a bio (hnědý). Ne vždy je zřejmé, kterou popelnici vybrat. Někdy barva neodpovídá použití, ale popelnice je přesto označena jiným způsobem. Žádné výmluvy!

Jak třídit sklo

Recyklace skla je jedním z ekonomicky a ekologicky nejvýhodnějších recyklačních procesů. Produkty ze skla si zachovávají všechny původní vlastnosti a kvalitu. Navíc se střepy použité pro výrobu nových předmětů taví při nižší teplotě než suroviny při původní výrobě. Recyklace skla šetří energii, vodu a přírodní zdroje.

Důležité je, že ne každý předmět, který se roztříští a je běžně považován za sklo, lze znovu odlít. Různé teploty tavení a složení způsobují, že některé druhy skla nelze recyklovat: okenní sklo, žárovky, také sklenice na pití.

Jak třídit papír

Odhaduje se, že svět vyprodukuje 10 tun papíru za sekundu. Dobrou zprávou je, že papír lze recyklovat až čtyřikrát. Recyklovaný materiál nebude tak hladký a sněhobílý jako první stupeň, protože kvalita celulózových vláken postupně klesá. Šedý papír nebo lepenka však mají řadu využití, přičemž recyklace 1 tuny papíru pomáhá zachránit 17 stromů, tedy 0,4 ha lesa (tolik je potřeba k výrobě 1 tuny papíru).

Abyste mohli papír správně třídit, musíte věnovat pozornost každodennímu odpadu, který obvykle bezmyšlenkovitě vyhazujeme do koše. Do modrého kontejneru na tříděný odpad by neměly patřit kapesníky nebo papírové utěrky, ani účtenky z nákupů.

jak třídit kovy

Kov je ideální pro recyklaci. Nejoblíbenějšími recyklovatelnými materiály jsou ocel a hliník, protože si zachovávají své vlastnosti i přes četné recyklační cykly. To je důležité zejména při výrobě hliníku.

Recyklace kovů je nejen proekologický postup, ale také obchodní nutnost. Reaguje na poptávku trhu, omezuje výrobní náklady a šetří přírodní ložiska kovů. Víte, že 75 % dosud vyrobeného hliníku zůstává na celém světě v oběhu? Vyhazováním správného odpadu do žlutého kontejneru přispíváte k těmto statistikám.

Jak třídit plasty

Plasty jsou morem dnešní doby. Přesto musíte uznat, že nám usnadňují každodenní život a je těžké se jich vzdát. Používejme je, ale s mírou, s vědomím, že jednou vyrobený plast zůstane na Zemi po mnoho generací. Tak dlouho totiž trvá, než se rozloží plastová láhev nebo běžná (a bohužel i jednorázová) plastová taška.

Přestože plast tvoří pouhých 7 % celkového odpadu, jejich objem zabírá až 30 % skládek v podobě obrovských hromad nepotřebných hraček, starých věcí a plastových obalů. Naštěstí jsme schopni plasty přepracovat na granulát pro opětovné použití. Po recyklaci se oblíbený plast stane materiálem pro nekonečné množství předmětů.

Co dělat s potravinovým odpadem?

Potravinový odpad lze likvidovat odděleně. Pokud bydlíte v městském bytě, nainstalujte do kuchyňského dřezu skartovačku (dávkovač). Odpad bude spolu s odpadními vodami převezen do městské čistírny odpadních vod a poté bude přeměněn na bioplyn a umělou půdu.

Potravinový odpad lze také kompostovat. Pokud žijete na venkově, je to nejlepší volba. Ve svém bytě můžete odpad sušit, zmrazovat nebo kompostovat pomocí mikroorganismů a chemických látek.

Proč třídit odpad?

Začněte v malém. Nemusíte si hned do bytu instalovat koše na všechny druhy odpadu a každý týden odvážet baterie do sběrných míst. Recyklace starého papíru stačí zhruba jednou za měsíc. A jednou za sezónu, po vytřídění šatníku, můžete nechtěné oblečení vrátit nebo vyměnit.

Nebojte se udělat chybu. Není nic špatného na tom, být první den nedokonalý. I jedna plastová láhev odevzdaná k recyklaci je velkým krokem.

Mohlo by vás zajímat

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru