Kyselina octová a fakta o ní

Kyselina octová vzorec

 • Molekulová hmotnost: 60,05 g/mol
 • Teplota tání: 16,6 °C
 • Teplota varu: 117,9 °C
 • Rozpustnost ve vodě: Neomezitelně mísitelná
 • Vzhled: Bezbarvá kapalina
 • Angl. název: Acetic acid

Kyselina octová vzorec

Biologická výroba

CH3CH2OH + O2 → CH3COOH + H2O Oxidace ethanolu


 • Biotechnologická výroba je založena na principu oxidace pomocí bakterií (rod Acetobacter)

Chemická syntéza

 • CH3OH + HI → CH3I + H2O – Třístupňová výroba z metanolu a oxidu uhelnatého
 • CH3I + CO → CH3COI (acetyl jodid)
 • CH3COI + H2O → CH3COOH + HI

Výskyt kyseliny octové

 • Mořská voda, dešťová voda, ve stopových koncentracích v rostlinných a živočišných tekutinách

Kyselina octová použití

 • Výroba vinylacetátu, kyseliny tereftalové a anhydridu kyseliny octová
  • Přes 30 % kyseliny octové je využito pro výrobu vinylacetátu, který se používá při výrobě barev, lepidel a povlaků
 • Konzervační činidlo
 • Aditivum do mobilní fáze v kapalinové chromatografii
 • Výroba octa
  • Běžný, nejlevnější ocet obsahuje synteticky vyrobenou kyselinu octovou¨

Zajímavosti o kyselině octové

 • Fermentací obvykle ovocné šťávy se získávají 2 – 12% roztoky kyseliny octové, které se běžně nazývají octy.
  • Octy se mohou kromě ovocné šťávy vyrábět prakticky z čehokoliv, co obsahuje buď cukry nebo alkohol (např. vinná réva, jablka, rýže, rajčata, pivo, alkoholické víno)
 • Poptávka po kyselině octové se dlouhodobě pohybuje nad 10 tun za rok.
 • Ledová kyselina octová je označení pro tuto látku v pevném skupenství, které připomíná led.
 • Lidské tělo vyloučí denně dechem a potem také některé organické kyseliny, z nichž 80 % tvoří kyselina octová.
 • Roztoky s obsahem kyseliny octové nad 50 % jsou označovány za žíraviny.
 • Při potřísnění pokožky dojde k tvorbě puchýřů a silné bolesti po 30 a více minutách. Do té doby nepocítíte žádnou bolest, což může být matoucí.
 • Jako účinná látka v octech se využívá pro léčbu bradavic a plísní.

Mohlo by Vás zajímat

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru